Dịch vụ

Yoga Chữa bệnh

( 06-07-2016 - 02:49 PM ) - Lượt xem: 4351

Yoga chữa bệnh về cơ bản là một hệ thống tự điều trị. Theo quan điểm Yoga thì bệnh tật, những rối loạn trong cơ thể là kết quả của những thói quen xấu của sự thiếu những kiến thức đúng đắn có liên quan đến nếp sống cá nhân, của chế độ ăn uống không phù hợp.

Do sự mất cân bằng nội tại nên một số chức năng của cơ thể bị giảm sút nhanh hoặc từ từ. Cho nên mỗi cá nhân phải tự mình chịu trách nhiệm về nguyên nhân bệnh tật của bản thân cũng như cách cứu chữa. Chuyên gia Yoga chỉ vạch ra cho người bệnh một con đường và họ chỉ là một cố vấn của người bệnh.

Quá trình điều trị bằng Yoga bao gồm 3 bước:

Chế độ ăn uống phù hợp.

Tập luyện Yoga thích hợp.

Có kiến thức đúng đắn về những vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân.

http://svyoga.net/