Kiến thức

Giờ Phút Thiền Mầu Nhiệm

( 02-10-2017 - 08:38 AM ) - Lượt xem: 2400

Bài thơ của tác giả Chúc Hiền giúp chúng ta có thêm kiến thức về những thời điểm Thiền Định mầu nhiệm....

Giờ Phút Thiền Mầu Nhiệm

1-Canh ba bừng thức giấc,
Lắng lòng, nghe gió reo.
Vườn thiền hoa đang nở,
Trăng nghiêng mình trông theo!
 
2-Nhẹ nhàng chân rảo bước,
Thầm đọc kệ Tỳ Ni.
Tâm quay về chánh niệm,
An lành từng bước đi....
 
3-Trải bồ đoàn thiền tọa,
Quán niệm hơi thở đều,
Có-không cùng bặt dứt,
Gương tâm hiển nhiệm mầu.
 
4-Khói trầm thơm lan tỏa,
Phật tượng trang nghiêm ngồi.
Đèn thiền lung linh, sáng,
Sương đêm tràn nơi nơi...!
 
5-Không gian im vắng lặng,
"Niêm Hoa" tỏa rạng ngời...
Phút giây thiền thực tại,
Khoan khoái và thảnh thơi.
 
6-Lời kinh "Thiền Quán Niệm."
Phật dạy thật rõ ràng,
Thầm quay về nương tựa,
Lòng bỗng thấy lâng lâng...!
 
7-"An Ban Thủ Hộ Ý"
Bản kinh Phật trao truyền.
Nguyện thọ trì tu tập,
Về nguồn cội uyên nguyên.
 
8-Suối từ bi tuôn chảy,
Khơi dậy sức sống thiền.
Niệm ân mầu của Phật,
Đời đời kết thắng duyên!
 
9-"Pháp hành" siêng thực tập,
Trong tất cả mọi thời.
Đoạn trừ dần kiết sử,
Định huệ thường chiếu soi...!
 
Tác giả: Chúc Hiền.

Danh mục baì viết