Kiến thức

Thiền định là gì? (Phần 2)

( 10-11-2017 - 12:22 PM ) - Lượt xem: 2489

Ở phần 1, chúng ta đã có được cái nhìn tổng quát về Thiền định là gì. Trong đó, sự chú tâm xuất hiện khác thường xuyên vậy sự chú tâm là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong Thiền như vậy? Bài viết này sẽ làm rõ vấn đề này:

Sự chú tâm là một luồng ánh sáng soi rõ những gì mà nó rọi vào. Khi chúng ta chú tâm vào hơi thở thì tình trạng xao lãng thường chi phối chúng ta cũng sẽ tan biến hết, hơi thở theo đó cũng trở nên êm dịu khiến chúng ta cảm thấy thanh thản hơn.

Mục đích của thiền định là nhằm phát huy sự chú tâm và giữ cho sự chú tâm đó không rời khỏi đối tượng được quan sát. Thí dụ tôi không nhìn vào hơi thở của tôi mà tôi trở thành hơi thở của chính tôi.

(Thầy Rathi - Thỉnh giảng Thiền tại Sen Việt Yoga)

Thiền định không phải là một sức mạnh cá biệt của tâm thức mà đúng hơn là bản chất của chính tâmthức. Tâm thức là một khả năng giúp chúng ta hợp nhất với những gì mà chúng ta quán xét. Tôi cắn một miếng táo. Sự chú tâm của tôi hòa nhập tôi với hương vị của miếng táo.

Tính cách nhị nguyên mà chúng ta thường tạo dựng ra như là một thứ ranh giới nhằm phân cách người quan sát và vật thể được quan sát - tức giữa chủ thể và đối tượng, hay là giữa ta và người khác - sẽ biến mất khi chúng ta phát động được sự chú tâm.

Bures-Sur-Yvette, 16.04.12
Hoang Phong chuyển ngữ
Trích thuvienhoasen.org
 *** Rất mong bài viết ngắn này đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về Thiền định và trả lời được câu hỏi Thiền định là gì ? ***
*** Xin chân thành cảm ơn ***
Xem tiếp: Thiền định là gì? (P3)

Danh mục baì viết